Přihláška do národního kola Young Lions 2016


Před samotným přihlašováním si připravte všechny potřebné podklady:
1) oficiální údaje přihlašující společnosti / osoby - správná fakturační adresa a IČ (DIČ),
2) kontaktní údaje na každého člena týmu,
3) naskenované kopie dokladů každého člena týmu (občanský průkaz nebo pas - stačí stránka s uvedeným datem narození),

Pokud máte dotazy či pochybnosti napište Barboře (barbora@lionhearted.cz) nebo Renému (rene@lionhearted.cz). Renému můžete i zavolat (+420 603 255 509).

Je nutné vyplnit všechny údaje v přihlášce.

Důležité: údaje vyplněné v přihlášce v části "Přihlašovatel" slouží k fakturaci. Pečlivě si, prosím, překontrolujte správnost údajů - na pozdější změny nebude možné reagovat.

Přihlašovatel

Zde vyplňte údaje o subjektu, který přihlašuje tým, a kterému bude vystavena faktura.

Přihlašovatel bude automaticky uveden na faktuře. Pokud nechcete, aby bylo jméno na faktuře uvedeno, do kolonky níže "Jméno a příjmení pro fakturační účely" vyplňte prosím "NE".

Vyplňte pouze v případě, že osoba uvedená na faktuře se liší od "Přihlašovatele".
V případě, že nechcete uvádět žádné jméno, napište prosím "NE".

Zde prosím uveďte název společnosti, která týmy do soutěže vysílá a na jejíž jméno bude vystavena faktura za přihlašovací poplatek. Musí být uveden správný a úplný obchodní název. Například: Lionhearted s.r.o.

Prosím uveďte pracovní pozici osoby, která přihlášku vyplňuje a zasílá.

Prosím uveďte fakturační adresu společnosti, která týmy do soutěže vysílá.

Zde prosím uveďte IČ společnosti či osoby, která týmy do soutěže vysílá a na jejíž jméno bude vystavena faktura za přihlašovací poplatek.
Pokud nemáte IČ, uveďte prosím text "ne".

Zde prosím uveďte DIČ společnosti, která týmy do soutěže vysílá a na jejíž jméno bude vystavena faktura za přihlašovací poplatek.
Pokud nejste plátci DPH a nemáte DIČ, uveďte prosím text "ne".

Formát: 00420XXXXXXXXX

Členové týmu

Zde vyplňte údaje o členech soutěžního týmu. Pokud přihlašujete více než 1 soutěžní tým, informace členech dalších soutěžních týmů vyplňte prosím v jednotlivých sekcích níže (Členové týmu č. 2, 3, etc.)

Prosím vyberte kategorii, ve které bude tým soutěžit.

1. člen

Uveďte svého zaměstnavatele. Pokud nepracujete pro firmu, uveďte „ne“.

Prosím uveďte pracovní pozici soutěžícího.

Prosím uveďte číslo mobilního telefonu soutěžících, abychom je v případě nutnosti mohli v průběhu soutěže snadno kontaktovat. Formát: 00420XXXXXXXXX

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící narození 25/06/1985 a později.

Zde prosím nahrajte scan OP nebo pasu soutěžícího s datem narození. Číslo dokladu může být z bezpečnostních důvodů zakryto. Max velikost souboru musí být 1MB, formát jpg nebo png.

2. člen

Uveďte svého zaměstnavatele. Pokud nepracujete pro firmu, uveďte „ne“.

Prosím uveďte pracovní pozici soutěžícího.

Prosím uveďte číslo mobilního telefonu soutěžících, abychom je v případě nutnosti mohli v průběhu soutěže snadno kontaktovat. Formát: 00420XXXXXXXXX

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící narození 25/06/1985 a později.

Zde prosím nahrajte scan OP nebo pasu soutěžícího s datem narození. Číslo dokladu může být z bezpečnostních důvodů zakryto. Max velikost souboru musí být 1MB, formát jpg, jpeg nebo png.

Soutěžní tým č. 2
1. člen

Uveďte svého zaměstnavatele. Pokud nepracujete pro firmu, uveďte „ne“.

Prosím uveďte pracovní pozici soutěžícího.

Prosím uveďte číslo mobilního telefonu soutěžících, abychom je v případě nutnosti mohli v průběhu soutěže snadno kontaktovat. Formát: 00420XXXXXXXXX

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící narození 25/06/1985 a později.

Zde prosím nahrajte scan OP nebo pasu soutěžícího s datem narození. Max velikost souboru musí být 1MB, formát jpg, jpeg nebo png.

2. člen

Uveďte svého zaměstnavatele. Pokud nepracujete pro firmu, uveďte „ne“.

Prosím uveďte pracovní pozici soutěžícího.

Prosím uveďte číslo mobilního telefonu soutěžících, abychom je v případě nutnosti mohli v průběhu soutěže snadno kontaktovat. Formát: 00420XXXXXXXXX

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící narození 25/06/1985 a později.

Zde prosím nahrajte scan OP nebo pasu soutěžícího s datem narození. Max velikost souboru musí být 1MB.

Soutěžní tým č. 3
1. člen

Uveďte svého zaměstnavatele. Pokud nepracujete pro firmu, uveďte „ne“.

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící narození 25/06/1985 a později.

Zde prosím nahrajte scan OP nebo pasu soutěžícího s datem narození. Max velikost souboru musí být 1MB.

2. člen

Uveďte svého zaměstnavatele. Pokud nepracujete pro firmu, uveďte „ne“.

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící narození 23/06/1985 a později.

Zde prosím nahrajte scan OP nebo pasu soutěžícího s datem narození. Max velikost souboru musí být 1MB.

Soutěžní tým č. 4
1. člen

Uveďte svého zaměstnavatele. Pokud nepracujete pro firmu, uveďte „ne“.

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící narození 25/06/1985 a později.

Zde prosím nahrajte scan OP nebo pasu soutěžícího s datem narození. Max velikost souboru musí být 1MB.

2. člen

Uveďte svého zaměstnavatele. Pokud nepracujete pro firmu, uveďte „ne“.

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící narození 25/06/1985 a později.

Zde prosím nahrajte scan OP nebo pasu soutěžícího s datem narození. Max velikost souboru musí být 1MB.

Závazně přihlašuji tým do národního kola soutěže Young Lions 2016, která se koná ve dnech 23. - 27. 5 . 2016 v Praze a zavazuji se zaplatit účastnický poplatek za 1 tým 7.800,- Kč bez DPH za přihlášení týmu do kategorie Print a Cyber a 8.400,- Kč bez DPH za přihlášení do kategorie Media a Marketers. Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil(-a) a souhlasím se soutěžním řádem.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, rovněž uděluji souhlas společnosti Lionhearted s.r.o., IČ: 049 05 300, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů obsažených v přihlášce a dále svých údajů sdělených Vyhlašovateli v průběhu soutěže, a to k jejich zařazení do databáze Vyhlašovatele a jejich následnému zpracování pro účely vyhodnocení soutěže, zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely Vyhlašovatele, a to včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a k prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Jsem si vědom svých práv stanovených v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy zejména práva požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, jakož i požádat o vysvětlení či nápravu v případě, že zjištění nebo podezření, že Vyhlašovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Please wait...

Překontrolujte si prosím správnost všech fakturačních údajů. Na pozdější změny nebudeme moci reagovat.