fbpx

Print 2015 brief – SenSen

22/04/2015 by admin

Situace
Projekt SenSen (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77/Konto Bariéry jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi. Přibývá totiž seniorů, kteří chtějí žít dál aktivní život i v pokročilém věku a jsou pořád schopní rozdávat zkušenosti, moudrost a inspiraci ostatním i sobě navzájem. Kluby SenSen jsou otevřené, volně přístupné a neformální sdružení klubů i jednotlivců, které pojí zájem o program SenSen.
Kluby SenSen jsou společnou aktivitou Nadace Charty 77 / Konta Bariéry, místních seniorských a neziskových organizací, knihoven, muzeí, jednotlivců a místní samosprávy. SenSen klub a program sdružuje, podporuje, dává prostor všem senzačním seniorům.

Čeho chceme dosáhnout?
Ve společnosti bohužel stále panuje představa, že stáří se nás, ekonomicky aktivních, příliš netýká. Z toho plyne i určitá lhostejnost, nesounáležitost a pocit, že senioři jsou nepotřební lidé, kteří už ostatním nemají co dát. Chceme tohle klišé změnit a pokusit se posunout zažité vnímání seniorů. Chceme, aby se současní „produktivní“ lidé zamysleli nad stářím a uvědomili si, že to není neproduktivní období života, ale že i lidé pokročilého věku umí a chtějí být vitální, aktivní a inspirativní, stejně jako byli předtím – a že by nám měl tento posun ve vlastním zájmu ležet na srdci.

Insight
Co jsme my, budete i vy – tohle prosté memento mori bývá vepsané na vstupních branách mnoha českých hřbitovů. Ovšem stejně tak platí i pro vztah lidí v aktivním věku a seniorů. Každý z nás bude jednou starý, ale málokdo o tom rád přemýšlí, přemýšlí-li vůbec. Přitom pro seniory bychom měli chtít ty samé možnosti co pro sebe, protože jsme v podstatě stejní jako oni – jen o pár let mladší.

Proto oslovíme
Primárně lidi ve věku 25 – 50 let, bez specifikace vzdělání, zaměstnání, příjmů a zájmů, které by zájem o seniory mohl přimět k menším darům či donátorství. Sekundárně pak lidi na prahu seniorského věku, pro které by činnost klubů SenSen mohla být osobně atraktivní.

Co máme udělat?
Vytvořit značkovou kampaň, která představí Projekt SenSen (Senzační senioři) zastřešený Nadací Charty 77/Kontem Bariéry, a která vytvoří povědomí o jejím zaměření a smyslu jak u široké veřejnosti, tak u samotných seniorů. Hledáme jednoduchou přímočarou komunikaci.

Média
Jednostránkový print na šířku, možnost série vizuálů.

Mandatories
Nové logo SENSEN Nové logo nadace Charta 77 www.sensen.cz.

admin