fbpx


Final step

Register to

Young Lions 2019!

Prepare yourself and make the process smooth

Before registration, we recommend preparing all the necessary documents. When you have questions or are you in doubts, contact Barbara (barbora@lionhearted.cz) or Rene (rene@lionhearted.cz). You can also directly call Rene (+420 603 255 509).


You must fill in all the details of the application.


Billing data

The official data of the company/person – correct billing address and IČ/DIČ numbers.


Contact info

Contact information for each team member including their mobile phone numbers and emails we can access them before and during the competition.


Scanned ID cards or passports

Scan the documents for each team member – we just need a page with the date of birth as the proof of age..super-form-3877 > * {visibility:hidden;}

Important!

Data filled in the registration form under „Registration“ is used for billing purposes. Please check carefully the information accuracy – you cannot change it later. You can register multiple teams in this form. Just click the plus sign in the green circle at the lower right corner of the form to add other team.

Registration

Fill in all information about the company registering the team(-s) for the purpose of invoicing.
First Name
Last Name
Name and surname for billing purposes
Company name:
Position:
Street:
City:
Zip code:
IČ (identification number):
If you have no IČ fill in „no IČ“
DIČ (VAT number):
If you have no DIČ fill in „no DIČ“
Phone:
e-mail:

Team members

Fill in the information about both members of the team. If you want to register more teams, please click the plus sign in the green circle at the lower right corner of the form and other part of the form will appear.
Category
Select category
Category price
Price for selected category without VAT
0.00CZK

1st member

First Name
Last Name
Company name:
Position:
Phone:
e-mail:
Date of Birth:
born on or after 21 June 1988
Document
Please upload the scan of ID card or passport where is competitor’s date of birth. You can hide number of the document of safety reasons. Max file size must be 1MB format jpg, jpeg or png.
Upload your documents…

2nd member

First Name
Last Name
Company name:
Position:
Phone:
e-mail:
Date of Birth:
born on or after 21 June 1988
Document
Please upload the scan of ID card or passport where is competitor’s date of birth. You can hide number of the document of safety reasons. Max file size must be 1MB format jpg, jpeg or png.
Upload your documents…
Total without VAT 0.00CZK
Total with VAT 0.00CZK

Statement

Závazně přihlašuji tým do národního kola soutěže Young Lions 2019, která se koná ve dnech 5. – 12. 4. 2019 v Praze a zavazuji se zaplatit účastnický poplatek 8.800,- Kč bez DPH za každý přihlášený tým. Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil(-a) a souhlasím se soutěžním řádem.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, rovněž uděluji souhlas společnosti Lionhearted s.r.o., IČ: 049 05 300, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů obsažených v přihlášce a dále svých údajů sdělených Vyhlašovateli v průběhu soutěže, a to k jejich zařazení do databáze Vyhlašovatele a jejich následnému zpracování pro účely vyhodnocení soutěže, zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely Vyhlašovatele, a to včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a k prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Jsem si vědom svých práv stanovených v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy zejména práva požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, jakož i požádat o vysvětlení či nápravu v případě, že zjištění nebo podezření, že Vyhlašovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.