Skip links

Register to Young Lions 2024

The Final Step

Registration is open.

Prepare yourself and make the process smooth

Before registration, we recommend preparing all the necessary documents. When you have questions contact Rene (+420 603 255 509 or younglions@lionhearted.cz).

You must fill in all the details of the application.

The official data of the company/person – correct billing address and IČ/DIČ numbers.

Contact information for each team member including their mobile phone numbers and emails (both work and personal) we can access them before and during the competition.
Scan the documents for each team member – we just need a page with the date of birth as the proof of age.

Important!

Data filled in the registration form under "Registration" is used for billing purposes. Please check carefully the information accuracy - you cannot change it later. You can register multiple teams in this form (up to 10 teams). Just click the plus sign in the green circle at the lower right corner of the form to add other team.

Registration

Fill in all information about the company registering the team(-s) for the purpose of invoicing.
First Name
Your First Name
You forgot to fill your first name
You forgot to fill your first name
Last Name
Your Last Name
You forgot to fill your last name
You forgot to fill your last name
Name and surname for billing purposes
Name and surname for billing purposes
You forgot to fill your...
You forgot to fill your...
Company name:
Company name
You forgot to fill your official company name
You forgot to fill your official company name
Position:
Position
You forgot to fill your position
You forgot to fill your position
Street:
Street
You forgot to fill the official street address
You forgot to fill the official street address
City:
City
You forgot to fill the city
You forgot to fill the city
Zip code:
Zip code
You forgot to fill PSČ
You forgot to fill PSČ
IČ (identification number):
If you have no IČ fill in "no IČ"
identification number
You forgot to fill your IČ
You forgot to fill your IČ
DIČ (VAT number):
If you have no DIČ fill in "no DIČ"
VAT number
You forgot to fill your DIČ
You forgot to fill your DIČ
Phone:
Phone
You forgot to fill your phone number
You forgot to fill your phone number
e-mail:
e-mail
You forgot to fill your e-mail address
You forgot to fill your e-mail address

Team members

Fill in the information about both members of the team. If you want to register more teams, please click the plus sign in the green circle at the lower right corner of the form and other part of the form will appear.
Category
Select category
You forgot to select the category
You forgot to select the category
Category price
(without VAT)
0.00CZK
Field is required!
Field is required!

1st member

First Name
Your First Name
You forgot to fill the first name
You forgot to fill the first name
Last Name
Your Last Name
You forgot to fill the last name
You forgot to fill the last name
Company name:
Company name
You forgot to fill the company name
You forgot to fill the company name
Position:
Position
You forgot to fill the position
You forgot to fill the position
Phone:
mobile
You forgot to fill the phone number
You forgot to fill the phone number
work e-mail:
work e-mail
You forgot to fill the e-mail address
You forgot to fill the e-mail address
personal e-mail:
personal e-mail
You forgot to fill the e-mail address
You forgot to fill the e-mail address
Date of Birth:
born on or after 21 June 1993
Select a date in order year, month and day.
You forgot select your date of birth
You forgot select your date of birth
Document
Please upload the scan of ID card or passport where is competitor's date of birth. You can hide number of the document of safety reasons. Max file size must be 1MB format jpg, jpeg or png.
Upload your documents...
You forgot to add your ID document
You forgot to add your ID document

2nd member

First Name
Your First Name
You forgot to fill the first name
You forgot to fill the first name
Last Name
Your Last Name
You forgot to fill the last name
You forgot to fill the last name
Company name:
Company name
You forgot to fill the company name
You forgot to fill the company name
Position:
Position
You forgot to fill the position
You forgot to fill the position
Phone:
mobile
You forgot to fill the phone number
You forgot to fill the phone number
work e-mail:
work e-mail
You forgot to fill the e-mail address
You forgot to fill the e-mail address
personal e-mail:
personal e-mail
You forgot to fill the e-mail address
You forgot to fill the e-mail address
Date of Birth:
born on or after 21 June 1993
Select a date in order year, month and day.
You forgot select your date of birth
You forgot select your date of birth
Document
Please upload the scan of ID card or passport where is competitor's date of birth. You can hide number of the document of safety reasons. Max file size must be 1MB format jpg, jpeg or png.
Upload your documents...
You forgot to add your ID document
You forgot to add your ID document
Total without VAT 0.00CZK
Field is required!
Field is required!
Total with VAT 0.00CZK
Field is required!
Field is required!

Statement

Závazně přihlašuji tým do soutěže Young Lions 2024, která se koná ve dnech 15. - 25. 3. 2024, a zavazuji se zaplatit účastnický poplatek 14.200,- Kč bez DPH za každý přihlášený tým. Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil(-a) a souhlasím se soutěžním řádem.
You forgot to agree with the application
You forgot to agree with the application
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, rovněž uděluji souhlas společnosti Lionhearted s.r.o., IČ: 049 05 300, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů obsažených v přihlášce a dále svých údajů sdělených Vyhlašovateli v průběhu soutěže, a to k jejich zařazení do databáze Vyhlašovatele a jejich následnému zpracování pro účely vyhodnocení soutěže, zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely Vyhlašovatele, a to včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a k prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Jsem si vědom svých práv stanovených v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy zejména práva požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, jakož i požádat o vysvětlení či nápravu v případě, že zjištění nebo podezření, že Vyhlašovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.
You forgot to agree with a law obligations
You forgot to agree with a law obligations
Explore
Drag